1/18 Kyosho Ferrari 575 GTC 2005 Red Plain Body

1/18 Kyosho Ferrari 575 GTC 2005 Red Plain Body
  • Масштаб: 1/18
25900 руб.
Описание