1/18 Kyosho Ferrari 250 GTO Red Plain body

1/18 Kyosho Ferrari 250 GTO Red Plain body
  • Масштаб: 1/18
77000 руб.
Описание