1/18 Kyosho Ferrari 308 GTS Spyder QV Yellow

1/18 Kyosho Ferrari 308 GTS Spyder QV Yellow
  • Масштаб: 1/18
15310 руб.
Описание